GESTIÓ DE RESIDUS A BARCELONA

Reciclat especial

El procés d'enderrocament origina un gran nombre de residus d'origen petri, metalls, fustes, plàstics, etc. que han de valoritzar, reciclar-se i reutilitzar-se. A Budesa S.A., més d'un 75 % d'aquests residus es reciclen i la resta passen a dipositar en abocadors autoritzats a prop de Barcelona. Això fa que la nostra gestió de residus eviti efectes negatius en el medi ambient i malbaratament de recursos naturals. A més a més, a Budesa, S.A, posem una especial atenció amb els residus considerats perillosos, com pot ser l' amiant, que comporten un procediment de treball específic.
Budesa, S. A. apliquem les últimes tècniques, així com les més recents normatives, tant en seguretat com en reciclatge.
Budesa, S.A., en colaboració amb l' ARC (Agència de Residus de Catalunya) s'aplica la normativa sobre gestió de residus que regula el Decret 89/2010, de 21 de juny , per el que s'aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el canon sobre la deposició controlada de residus  Budesa S.A. també col.labora amb altres entitats espanyoles en la recogida de residus.

Si desitja més informació, contacti amb nosaltres.

© 2023 BUDESA S.A. Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL